Právo je umění dobra a spravedlnostiRady, kterým můžete vždy věřit.

WERON advokátní kancelář poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni fyzickým i právnickým osobám. Členové naší advokátní kanceláře mají mnoholeté zkušenosti z justice, advokacie a rovněž světa korporací, díky čemuž jsou připraveni nalézt pro Vás to nejvhodnější řešení.

Náš tým

JUDr. Ivan WerlIvan je zakládajícím členem advokátní kanceláře. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právního poradenství zejména v oblastech práva korporátního, občanského, obhajoby ve věcech trestních a IT práva. Rovněž se specializuje na zastupování v soudních sporech a správních řízeních.

Ivan získal své mnohaleté zkušenosti v oboru nejprve jako soudce, poté jako advokát. Následně několik let s kolegou Martinem na pozici právníka zastupoval významnou českou technologickou a stavební skupinu. V roce 2023 založil s Martinem advokátní kancelář WERON.

Právní služby poskytuje v jazyce českém, anglickém a německém. Mezi jeho záliby patří literatura a hudba.
Mgr. Martin OndroušekMartin je zakládajícím členem advokátní kanceláře. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právního poradenství zejména v oblastech práva občanského, obchodního, nemovitostního a správního. Rovněž zastupuje klienty v soudních a rozhodčích řízeních.

Martin získal své zkušenosti v advokátních kancelářích poskytujících služby zejména korporátní klientele. Následně několik let s kolegou Ivanem na pozici právníka zastupoval významnou českou technologickou a stavební skupinu. V roce 2023 založil s Ivanem advokátní kancelář WERON.

Právní služby poskytuje v jazyce českém a anglickém. Jeho záliby jsou sport, hory a vojenské technologie.Pravidla chování advokátů ve vztahu ke klientům se řídí Etickým kodexem ČAK.

Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi klientem - spotřebitelem a advokátem v zákonem definovaných případech. Podrobnosti zde.

Informace o zpracování osobních údajů Mgr. Martinem Ondrouškem, advokátem.