Ceník služeb

Časová

Odměna závislá na dohodnuté hodinové sazbě a počtu vynaložených hodin práce.

Mimosmluvní

Odměna vyplývající z advokátního tarifu. Zde je odkaz na její výpočet.

Podílová

Odměna stanovená dohodnutým podílem na majetkové hodnotě věci.

Paušální

Odměna stanovená pevně dohodnutou částkou bez ohledu na časový rozsah práce.

Úkonová

Odměna stanovená dohodnutou částkou za úkon právní služby, ke kterému se váže.