Služby

Korporátní a obchodní
právo

Poskytujeme veškeré právní služby pro obchodní korporace, jejich přeměny a transakce. Zpracování dokumentace a interních předpisů korporací je u nás samozřejmostí.

Občanské a rodinné právo

Zajišťujeme komplexní občanskoprávní a rodinněprávní agendu, včetně zastupování ve všech fázích soudního a exekučního řízení.

Nemovitosti a developeři

Poskytujeme poradenství při celém procesu převodu nemovitostí a realizace developerských projektů včetně přípravy veškeré smluvní dokumentace.

Pracovní právo

Poradíme při řešení veškerých pracovněprávních otázek, a to jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

IT a duševní vlastnictví, GDPR

Poradenství v oblasti informačních technologií, práva duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů pro zavedené firmy i startupy.

Obhajoba ve věcech trestních

Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení i v řízení před Ústavním soudem. Zastupujeme jak fyzické, tak právnické osoby, a to jak v pozici obviněných, tak poškozených.

Správní právo

Projdeme s Vámi všemi fázemi stavebního řízení. Zastupování ve správních a přestupkových řízeních, jakož i v řízeních před správními soudy všech stupňů.

Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

Zastupování dodavatelů v zadávacích řízeních, včetně přezkumu. Zajištění administrace veřejné zakázky. Řešení otázek soutěžního práva.

Právo ozbrojených složek

Právní služby pro příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky z povolání. Pomoc při zadávání armádních zakázek.